Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi

Podstawy prawne

Monitoring Przeciwpożarowy

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP w Złotoryi sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KP PSP w Złotoryi

Wzór umowy