Fundacja "Solidarni"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 lutego 2020

Fundacja "Solidarni" prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin.
Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.
Należy pamiętać, że przyznawanie pomocy odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych. Warunkiem koniecznym jest, by osoba ubiegająca się o pomoc była objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy, o której mowa w załączniku do regulaminu.
Wszelkie informacje można znaleźc pod linkiem: http://www.fundacjapsp.pl/#dzialalnosc 
 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie