Zakończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 marca 2019

W dniu 3 marca br. w KP PSP w Złotoryi po trwającym przez 2 miesiące kursie podstawowym strażaków ratowników OSP przeprowadzono egzamin końcowy dla jego uczestników.
Druhowie z jednostek OSP powiatu złotoryjskiego szkolili się z wykorzystaniem nauczania e-learning oraz wykładów i zajęć praktycznych realizowanych w piątki, soboty i niedziele. Kurs podstawowy obejmował m.in. taktykę zwalczania pożarów, akcje ratownictwa technicznego przy wypadkach i działania ratownicze podczas powodzi. Ratownicy przed egzaminem końcowym w dniu 16 lutego br. zaliczyli również pozytywnie test w aparatach powietrznych w komorze dymowej przy KM PSP w Wałbrzychu. Należy zaznaczyć, że szkolenie podstawowe wymaga od kandydata na strażaka ratownika OSP dużego zaangażowania i poświęcenia własnego czasu o czym świadczy fakt, że z 40 zgłoszonych na kurs do egzaminu końcowego przystąpiło 32 druhów. Komisja egzaminacyjna potwierdziła jednak, że wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu końcowego byli bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych. Tradycją stało się również, że każdy z kursów organizowanych w KP PSP w Złotoryi co roku kończą kobiety. Wśród absolwentów tegorocznego kursu było 24 mężczyzn i 8 kobiet. Nowi ratownicy po uzyskaniu świadectw zasilą szeregi zastępów OSP, które na co dzień podejmują działania ratownicze wspólnie ze strażakami z JRG PSP na terenie powiatu złotoryjskiego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie