Statystyczne podsumowanie roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 stycznia 2019

W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej /Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi i jednostki ochotniczych straży pożarnych/ na terenie powiatu złotoryjskiego interweniowały w 720 zdarzeniach, w tym :
- miejscowe zagrożenia 390 (54,2 % ogółu zdarzeń),
- pożary 287 (39,9 % ogółu zdarzeń),
- fałszywe alarmy 43 (5,9 % ogółu zdarzeń).
Główną przyczyną pożarów na terenie powiatu złotoryjskiego nadal pozostają podpalenia oraz niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych w okresie zimowym powodująca pożary sadzy w przewodach kominowych budynków. Sytuację pożarową w głównej mierze spowodowały małe ilości opadów śniegu i deszczu, a w konsekwencji tego duża ilość pożarów pozostałości roślinnych – 77 pożarów. Pożary zewnętrzne, których było najwięcej odnotowywano w sierpniowym okresie żniwnym podczas, którego łącznie spłonęło aż 25,5 ha powierzchni upraw rolnych.. Na szczególną uwagę zasługują natomiast pożary sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych ponieważ często stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Strażacy z terenu powiatu złotoryjskiego rok 2018 zakończyli 51 interwencjami gaszenia pożarów kominowych. Natomiast miejscowe zagrożenia w roku ubiegłym najczęściej powstawały w wyniku zdarzeń w komunikacji drogowej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak silne wiatry oraz.
Na terenie powiatu poza Jednostką Ratowniczo Gaśniczą PSP w Złotoryi, która odnotowała 665 interwencji, najczęściej do działań ratowniczych wyjeżdżały zastępy  z OSP z krajowego systemu ratowniczo gaśniczego:
- OSP w Świerzawie - 119 interwencji,
- OSP w Zagrodnie - 106 interwencji,
- OSP w Prusicach - 89 interwencji,
- OSP w Sokołowcu - 71 interwencji,
- OSP w Wojcieszowie - 64 interwencje,
- OSP w Pielgrzymce - 58 interwencji,
- OSP w Wysocku - 28 interwencji,
- OSP w Twardocicach - 15 interwencji,
- OSP JPR w Złotoryi - 12 interwencji,
- OSP w Olszanicy - 10 interwencji.
Szacowane straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń w 2018 roku na terenie powiatu złotoryjskiego wyniosły 8 030 tys. zł., a wartość mienia uratowanego przez jednostki straży oszacowano na kwotę 100 700 tys. zł.
W 2018 r. odnotowano 98 osób poszkodowanych oraz 8 ofiar śmiertelnych. Największa ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w roku ubiegłym odnotowano    w miesiącu w styczniu (83) oraz w sierpniu (77).
W 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Złotoryi pozyskała także nowy sprzęt:
-  agregat prądotwórczy   z przyczepą (moc 100 kVA),
-   nowy samochód klasy średniej GBARt 3/27 Renault, który pozwoli wymienić i przekazać jednostce OSP w Olszanicy pojazd GBARt Man 2/24 z 2001 r.
-   samochód specjalny SD-37 Iveco, który użytkowany był dotychczas w JRG 2 w Legnicy (rok prod. 1993),
-   lekki samochód specjalny mikrobus VW T4 do przewozu osób, który dotychczas był użytkowany przez KP PSP w Górze (rok prod. 1993).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie